Gjeld hos Namsmannen

Gjeld til namsmannen

Når du har gjeld hos Namsmannen blir det økonomiske livet ganske vanskelig. Gjeldsnoteringen i seg selv er et bevis på at personen den gjelder for av ulike grunner har misligholdt sine økonomiske forpliktelser og dette faktum får varsellampene til å blinke hos blant annet kredittgivere, teleselskaper og utleiere. Gjelden gir altså opphav til problemer med å låne og det kan bli vanskelig å få tak i en leiekontrakt.

Når en gjeldspost går hele veien til Namsmannen fører gjelden også til en betalingsanmerkning i kredittopplysningselskapenes register, og den ligger der i tre år selv om gjelden hos Namsmannen betales.

Kredittgivere med lån til tross for gjeld hos Namsmannen

Når det gjelder å låne penger med en gjeldspost hos Namsmannen så er det ikke lett og en kan ikke si nøyaktig hva som gjelder for å få låne på forhånd. Det finnes muligheter til å få låne penger til tross for betalingsanmerkninger, men om en har en gjeldspost hos Namsmannen så blir det ofte vanskelig. Ingen forretningsbank tilbyr deg å låne om du har gjeld hos Namsmannen, og det er bare et fåtall av de øvrige långiverne som har som policy å, med visse forbehold, tilby lån til privatpersoner som har økonomisk bagasje i form av en gjeldspost hos Namsmannen. Som regel må du nok innstille deg på å henvende deg til mindre aktører, eventuelt långivere som markedsfører seg spesifikt mot personer med en vanskelig økonomisk historikk.

De to låneformene som fremfor alt kan komme på tale om du har en gjeldspost og/eller betalingsanmerkninger er forbrukslån og SMS lån. Det kreves imidlertid at din nåværende økonomi og innkomsten din er tilstrekkelig god til at långiveren skal godkjenne søknaden din. I disse tilfellene gjøres det alltid en individuell vurdering og om det trengs skal kredittgiver faktisk fraråde kunden å ta opp kreditten etter finansavtaleloven.

Viktig!

Om du har en gjeldspost hos Namsmannen kommer det til å bli vanskelig å få søknaden godkjent. Det er heller ikke sunt om du tar på deg mer gjeld i en slik situasjon. Om du er i akutt pengenød så anbefaler vi at du tar kontakt med Namsmannen for å diskutere rundt gjeldssaneringen din, og i tillegg at du til og med kontakter en økonomisk rådgiver hos hjemkommunen din.

Forbrukslån til tross for gjeld hos Namsmannen

Om du har en ubetalt gjeldspost hos Namsmannen så verken kan eller bør en søke om et forbrukslån. Noen av de større nisjebankene og visse kredittinstitusjoner har for forretningside å tilby lån til personer som har betalingsanmerkninger. Som motytelse for denne fordelen må du være forberedt på å betale en mye høyere rente. Det kan skille så mye som 20 prosent mellom den beste mulige renten og den renten som gjelder ved lån med betalingsanmerkning. I enkelte tilfeller kan du låne opp til 350 000 kr med et forbrukslån, men det er viktig at økonomien din har blitt endret til det positive for at ytterligere ubetalte gjeldsposter skal oppstå.

SMS lån med gjeldspost eller betalingsanmerkning

Långiverens risiko ved utlån henger i stor grad sammen med lånebeløpets størrelse. Jo mindre beløp, jo lavere risiko og motsatt. For et SMS lån er det maksimale lånebeløpet som regel sjeldent høyere enn 10 000 kr, og dette innebærer at långiveren kan være litt mer generøs med de kravene som stilles til deg som låntager. Det finnes i dag enkelte selskap som driver med SMS lån som kan godkjenne lånesøknader til tross for betalingsanmerkninger, men om en har ubetalte gjeldsposter hos Namsmannen så bør en være nøye med å ikke pådra seg ytterligere gjeld.

Tenk på dette her før du søker om et privatlån eller et SMS lån

Om du har en gjeldspost hos Namsmannen og/eller har en eller flere betalingsanmerkninger bør du utøve forsiktighet når det gjelder ytterligere lån. Vi kjenner ikke til din nåværende økonomiske situasjon, men om du har en gjeldspost som har gått hele veien til Namsmannen er det en indikasjon på at du bør forsøke å unngå å ta opp nye lån. Det er opp til hver bank og kredittselskap å gjøre en vurdering av søknaden din og din nåværende økonomiske situasjon.

Alternativ til lån

Det finnes et alternativ til lån om en allerede har gjeld, og det er å pantsette dyrere eiendeler. I dag finnes det pantelånere i de fleste store byer, og alle har samme forretningside, nemlig å gi deg kontanter i hånden mot at du siden gir løpende innbetalinger for å beholde den pantsatte eiendelen i ditt eie.

Oppsummering

  • Med en gjeldspost hos Namsmannen er det veldig vanskelig å få lån
  • Det finnes imidlertid långivere med forbrukslån og SMS lån som kan godkjenne lånesøknaden din selv om du har betalingsanmerkninger
  • Vilkårene for et lån med gjeldspost/betalingsanmerkning blir strengere enn det som normalt gjelder
  • Du bør ikke forsøke å låne penger om du har en gjeldspost hos Namsmannen, kontakt i stedet en gjeldsrådgiver hos hjemkommunen din
Privacy Policy