Rente

Alt om renter

Når du låner penger av et kredittselskap eller en bank må du alltid betale renter på det utlånte beløpet. Långiveren vil nemlig sikre seg en erstatning for risikoen for at du ikke betaler tilbake lånet i sin helhet, og dessuten få erstatning for de alternative inntektene de ikke får fra beløpet, siden det er utlånt til deg. En bør imidlertid notere seg at det i den senere tid har dukket opp flere långivere, spesielt innen SMS lån, som tilbyr rentefrie lån til nye kunder. Slike tilbud tas frem i markedsføringssammenheng for å tiltrekke seg nye kunder.

Du kan også selv opptre som långiver. Det gjør du hver gang du lar det være mer enn en krone på lønnskontoen din eller setter penger inn på sparekontoen din. Naturligvis blir erstatningen du får en god del lavere enn den banken eller kredittselskapet krever av deg når de låner ut penger.

Det finnes altså to ulike renteformer, nemlig utlånsrente og innlånsrente.

Innlånsrente

Innlånsrente er den renten du får om du sparer penger på en sparekonto eller på en lønnskonto (om kontoens beholdning løper med rente).

Utlånsrente

Utlånsrente er den renten du betaler når du har lånt penger av banken eller kredittselskapet. Renten er ganske enkelt den prisen du betaler for å få fordelen med å få penger i hånden i dag.

Rentekostnader og lån

Renten kan angis som nominell rente og som effektiv rente. Den nominelle renten angir den grunnleggende rentesatsen mens den effektive renten tar hensyn til eventuelle ekstra kostnader for lånet samt tilbakebetalinger under lånets løpetid.

Det er to ting en bør tenke på når det handler om rentekostnader og lån. For det første er det som regel slik at en lengre løpetid gir en lavere nominell rente. For det andre innebærer imidlertid lengre løpetider totalt sett en høyere kredittkostnad.

Flytende rente

Et lån med flytende rente løper med en nominell rente som kan justeres både opp og ned med utgangspunkt i verdensøkonomiens status og den rådende markedsrenten. Flytende rente er standard for boliglån og forbrukslån.

Fast rente

Et lån med fast rente løper med den samme nominelle rentesatsen under hele lånets løpetid. Bundne boliglån, smålån og SMS lån er lån som løper med fast rente. Fordelen med fast rente er at rentekostnaden over hele lånets løpetid er gitt på forhånd.

Effektiv rente

Effektiv rente angir den totale kostnaden for et lån på årsbasis. I denne opplysningen inngår ikke bare den nominelle renten, men også avgifter som årsavgift og etableringsavgifter. Dessuten tas det hensyn til tilbakebetalinger når den effektive renten beregnes. Den effektive renten gir et mer riktig bilde av kredittkostnadene med lån, spesielt for lån som løper over 12 måneder eller mer. For SMS lån og smålån er den effektive renten imidlertid ikke spesielt rettvisende, selv om den fortsatt kan fungere som basis for sammenligning. Det finnes en egen formel for hvordan den effektive renten skal regnes ut.

Renters rente

Rente på rente er et konsept som først og fremst brukes på sparing. For dem som sparer på konto gjelder det at om du ikke rører beholdningen på kontoen akkumuleres renteutbetalingene, slik at du for hvert år som går ikke bare får renter på det opprinnelige beløpet, men også på tidligere renteutbetalinger.

Privacy Policy