Risiko med lån

Lån gir en risiko

Når du låner penger får du penger i hånden i dag mot løftet om at du skal betale tilbake hele beløpet med en avtalt rente i fremtiden. Denne konstruksjonen medfører naturlig vis en økonomisk risiko. Risikoen er at du en gang i fremtiden ikke har mulighet til å betale renter og avdrag. Om dette skjer kan en eller flere negative følger inntre. Inkassokrav og betalingsanmerkninger er bare to eksempler.

Du forstår sikkert at det er viktig at du er nøye med å sørge for at lånet du ønsker passer inn i budsjettet ditt før du sender inn en søknad. Om du ikke vet helt hvordan du skal gå til verks for å gjøre dette kan du bruke en budsjettmal for å budsjettere økonomien din og minimere risikoen for å havne i økonomisk uføre.

Hva skjer om en ikke kan betale?

I Norge er det en ganske omstendelig prosess for innkreving. Den er laget slik for å gi skyldneren (låntageren) en god sjanse til å få gjort opp for seg samtidig som kreditor (långiveren) skal få en del verktøy å bruke for å kunne få dekket kravet sitt. Inndrivingsprosessen er ikke helt og holdent en prosess til långiverens fordel.

Kort sagt kan en dele innkrevingsprosessen inn i tre steg, nemlig:

  1. Purringer og inkassokrav
  2. Fastsettelse hos Namsmannen
  3. Utlegg

Om du ikke betaler avdrag og renter etter låneavtalen kommer du før eller senere til å få en påminnelse. Dessuten kan du i de fleste tilfeller regne med å måtte betale et purregebyr og til og med forsinkelsesrente. Om du ikke betaler innen purringens tidsfrist kan långiveren sende kravet videre til inkasso eller sende ut sitt eget inkassokrav. De fleste långivere bruker imidlertid en tredjepart til inkassokravet.

Betaler du ikke til tross for inkassokravet kan långiveren eller inkassoselskapet sende kravet videre til Namsmannen. Namsmannens første oppgave er å opplyse deg om gjeldens form og størrelse. Om kravet er kommet så langt er det viktig at du gjør ditt ytterste for å få betalt gjelden så snart som mulig, om ikke annet for å unngå en betalingsanmerkning. Betaler du ikke på oppfordring fra Namsmannen holder denne en utleggsforretning. Denne kan sammenlignes med en dom, og med denne som grunnlag kan Namsmannen bestemme at det skal tas utlegg i eiendom eller i lønn eller trygd.

Når får man en betalingsanmerkning?

Man får normalt en betalingsanmerkning når et krav om gjeld som er forfalt til betaling kommer inn til Namsmannen for fastsettelse. Kravet registreres hos Namsmannen og opplysningene gjøres tilgjengelige for kredittselskap som har fått konsesjon fra Datatilsynet til å drive kredittopplysning. Kredittselskapene legger inn den aktuelle opplysningen som en anmerkning om misligholdte betalingsforpliktelser.

Oppsummering

Om du ikke kan betale avdrag og renter i tide innledes en nøye regulert innkrevingsprosess i flere steg, og det er viktig at du forsøker å rydde opp i situasjonen så snart som mulig. Ved uteblivende betaling risikerer du at du, i tur og orden, får inkassokrav mot deg, betalingsprosess og utlegg. Dessuten kan du få en betalingsanmerkning. Selve lånet kan også sies opp i sin helhet på et tidlig stadium.

Før du tar beslutningen om å ta opp et lån bør du skaffe oversikt over økonomien din. Tenk først over om du virkelig har behov for å låne penger. Regn så ut om du har økonomi til å betale renter og avdrag på lånet. En tommelfingerregel når det gjelder selve behovet for å låne penger er at det sjeldent er smart å låne til rent forbruk.

Privacy Policy